Utvalgte medlemskapstyper utgår og medlemskapet «ikke student» får en prisjustering. Les mer her.

Utvalgte medlemskapstyper utgår

For å sikre lave priser for våre studenter rydder vi nå i kontraktene våre og har besluttet å fjerne følgende medlemskap:

-          Ektefelle/reg. partner/samboer til SiO-stud. Eller SiO ansatte

-          Ansatte andre læresteder i SiO

Fra 1.september vil medlemmer med disse medlemskapene endres til «ikke-student» hvor prisen er 549,- per måned med binding og 599,- per måned uten binding. Endringen vil tre i kraft med fakturaen med forfallsdato 01.09.18.

Dersom du velger å gå over til medlemskap med binding før 1.august unngår du prisjusteringen som trer i kraft 1.august, og kan få prisen 510,- de neste 12 månedene. Dette gjelder kun medlemskapet med 12 måneder bindingstid og overgang før 1.august når prisene justeres opp til 549,-/599,- for ikke-studenter.

Ordinære oppsigelsesregler gjelder. 

Prisjustering på medlemskapet «ikke student»

Fra 1.september justerer vi prisene våre.
Prisjusteringen trer i kraft fra 1.september 2018 og gjelder medlemskapet «ikke student». Medlemskap som er innenfor 12 måneders bindingstid blir ikke berørt av prisjusteringen. Disse medlemskapene blir først justert når bindingstiden er gått ut.

Har du medlemskap med binding? Da vil din nye pris være 549,- per måned.
Har du medlemskap uten binding? Da vil din nye pris være 599,- per måned.

Ordinære oppsigelsesregler gjelder.