Er du fortsatt student? For at du skal beholde din studentpris på medlemskap hos SiO Athletica, trenger vi å registrere din gyldige studentdokumentasjon for høstsemesteret 2018.

Dette gjelder kun de som har fått varsel på e-post og/eller sms i midten av oktober.

Vi godkjenner følgende:

 1. Studentbevis med gyldig semesteravgift til SiO for H18.
 2. Skjermbilde av studentbevis på app, der navn, fødselsdato, studiested og semesteravgift til SiO for H18 må være synlig.
 3. Kvittering for betalt semesteravgift til SiO for H18.
 4. Skriftlig bekreftelse med signatur og stempel fra ditt studiested der det bekreftes at du er student med betalt semesteravgift til SiO H18.

 

Dette kan du gjøre ved å:

 1. Du kan sende en e-post via kontaktskjema eller til athletica@sio.no med kopi av dokumentasjon som tydelig viser navn, periode og studiested. E-posten merkes i emnefeltet: «STUDENTBEVIS» eller
 2. Møte opp i en av våre resepsjoner og fremvise dokumentasjon som tydelig viser navn, periode og studiested.
 3. Er du i permisjon fra studier kan du søke om å beholde studentpris ved å sende en e-post via kontaktskjema eller e-post til athletica@sio.no. Husk å vedlegge gyldig dokumentasjon på permisjon. E-posten merkes i emnefeltet: «STUDENTBEVIS». 

 

Fristen for å levere dokumentasjon er: 31.10.2018.

Hvis vi ikke mottar dokumentasjon innen fristen, vil prisen på medlemskapet ditt bli oppjustert til gjeldende pris for ikke-studenter, i henhold til våre medlemsvilkår. Du vil også bli fakturert for mellomlegget fra studentpris til ikke-studentpris.

 

 

Q&A:

Hvorfor må jeg vise studentbevis?

Svar: For at du skal beholde din studentpris på medlemskap hos SiO Athletica, trenger vi å registrere din gyldige studentdokumentasjon for inneværende semester.

Hva må jeg vise for å bekrefte at jeg er student?

Svar: I hovedsak må alle studenter vise at de har betalt semesteravgiften til SiO, og at de er registrert som student ved studiestedet for høsten 2018.

 Har ikke min skole sendt informasjon til dere at jeg er student og har betalt semesteravgift?

Svar: Vi får kun oppdatert informasjon på studenter på studiesteder tilknyttet SiO. Hvis du er student ved et studiested tilknyttet SiO, men ikke har oppdatert informasjon i våre registre, så må du kontakte studiestedet ditt og be om dokumentasjon for at du er aktiv student med betaltsemesteravgift for høst 2018.

Hvilke dokumentasjon må jeg fremlegge?

Svar: Vi godkjenner følgende:

 • Studentbevis med gyldig semesteravgift for HØST 2018.
 • Screenshot av studentbevis på app, der navn, fødselsdato, studiested og semesteravgift for HØST 2018 må være synlig.
 • Kvittering for betalt semesteravgift for HØST 2018.
 • Skriftlig bekreftelse med signatur og stempel fra ditt studiested der det bekreftes at du er student med betalt semesteravgift HØST 2018.

Jeg er ikke lenger student, hva gjør jeg da?

Svar: Hvis vi ikke mottar dokumentasjon innen fristen, vil prisen på trening bli oppjustert til gjeldende pris for ikke-studenter, samt at du vil bli fakturert mellomlegget fra studentpris til ikke-studentpris. Du kan også informere om dette ved å sende en e-post via kontaktskjema eller til athletica@sio.no. E-posten merkes i emnefeltet: «STUDENTBEVIS»

Jeg er student, men ikke på et studiested tilknyttet SiO, skal jeg fortsatt vise studentbevis?

Svar: Ja, du må vise studentbevis for å opprettholde din studentpris.

Når er fristen for å vise studentbevis?

Svar: Fristen for å levere dokumentasjon er 31. oktober 2018.

Jeg glemte å vise innen fristen, hva gjør jeg?

Svar: Du kan sende en e-post via kontaktskjema eller

 e-post til athletica@sio.no E-posten merkes i emnefeltet: «STUDENTBEVIS»

 Jeg har permisjon fra studiestedet mitt, hva skal jeg da gjøre?

Svar: Du kan sende en e-post via kontaktskjema eller e-post til athletica@sio.no . Husk å vedlegge gyldig dokumentasjon på permisjon. E-posten merkes i emnefeltet: «STUDENTBEVIS»

Jeg kan ikke komme innom fordi jeg er i utlandet. Hvordan får jeg da vist studentbevis?

Svar: Du kan sende en e-post via kontaktskjema eller e-post til athletica@sio.no  med kopi av dokumentasjon som tydelig viser navn, periode og studiested. E-posten merkes i emnefeltet: «STUDENTBEVIS»