Sio-Helse - Foto Svein Finneide-29

Ved Psykisk helse tilbyr vi korttidsterapi med individuell behandling hos psykolog, psykiater eller psykomotorisk fysioterapeut. Vi tilbyr også gruppebehandling og arrangerer ulike temabaserte kurs. 

Rådgiverne i SiO Rådgivning er sosionomer eller pedagoger av grunnutdanning, med klinisk videreutdanning eller annen spisskompetanse på fagområder som psykisk helse, kognitiv terapi, familieterapi eller spesialpedagogikk.