Huskeliste for deg som vil leie ut boligen din
  1. Den du skal leie ut til, må være en student tilknyttet SiO (med unntak av juni og juli, der alle studenter med gyldig semesterbevis fra en norsk utdanningsinstitusjon kan leie).
  2. Du må selv finne en student som ønsker å leie boligen din før du kan søke om framleie.
  3. Den du skal leie ut til må være søknadsberettiget i følge tildelingsreglementet vårt, og kan ikke ha uoppgjorte forhold med SiO, som at f.eks. at personen skylder husleie.
  4. Du kan ikke kreve høyere husleie enn du selv betaler.
  5. Under hele leieforholdet, kan du  leie ut boligen i  inntil en seks måneders periode. I tillegg kan du leie ut boligen din i juni og juli hvert år.
  6. Selv om boligen din er framleid, er det du som står ansvarlig for boligen i henhold til leiekontrakten og som SiO forholder seg til i hele framleieperioden. Du er også ansvarlig for at framleietaker får nødvendig informasjon om boforholdet, for eksempel husordensreglene, og til enhver tid å videreformidle informasjon som kommer fra SiO.
  7. Vi anbefaler deg å inngå en skriftlig avtale med den du skal leie ut til. Vær oppmerksom på at SiO ikke er part i leieforholdet mellom deg og framleietaker. Her er et forslag til framleiekontrakt.
  8. Husk at framleie alltid skal godkjennes av SiO Bolig før framleietaker kan flytte inn. Søknadsskjema ligger på Min side.
  9. Hvis du skal framleie en bolig av en leietaker hos SiO, kan du ikke selv ha et eget leieforhold i SiO samtidig.