Nye studenter som oppfyller kravene for å få studiekort kan komme til SiO Kundeservice på Blindern for fotografering og utstedelse av studiekortet.

Nye studenter som oppfyller kravene for å få studiekort kan komme til SiO Kundeservice på Blindern for fotografering og utstedelse av studiekortet.

Hvem kan få studiekort?
Visse krav må være oppfylt for at du som student kan få studiekort ved Universitetet i Oslo. Du må
  • ha norsk personnummer
  • ha betalt semesteravgift til SiO ved UiO for inneværende semester
  • ha registrert deg i StudentWeb på UiO
  • ha fått tilsendt kvitteringsark med semesterkort

Informasjon til nye studenter:
Studiekortet utstedes kun ved personlig fremmøte i SiO Kundeservice på Blindern. Du må ha med deg kvitteringsarket (semesterkortet) og gyldig legitimasjon (se under).

  • Møt frem og trekk kølapp. Følg med på nummertavlen.
  • Gå til kundebehandleren og vis frem kvitteringsarket med semesterkort, samt gyldig legitimasjon.
  • Bilde tas på SiO Kundeservice, du skal ikke ha med passfoto. 

Legitimasjon
Gyldig legitimasjon:

• Pass
• Førerkort utstedt i Norge, Sverige, Danmark og Finland
• Bankkort med bilde og personnummer
• Nasjonalt ID-kort fra Norge, Sverige og Finland
• Europeiske ID-kort fra enkelte land. Se her hvilke ID-kort som er godkjent legitimasjon.

Mistet kort?
Du kan få laget et nytt studiekort på SiO Kundesenter. Det koster kr 150 kr.

Hvor holder SiO Kundeservice til?
SiO Kundeservice holder til i Kristian Ottosens hus (tidl. Lavblokka) sentralt på Blindern.