Betingelser for innbetaling til vaskerikonto og bruk av vaskeriet:

1 - Innbetalt beløp er umiddelbart tilgjengelig i vaskeriet. Hvis pengene ikke blir tilgjengelig, bør du ikke gjenta innbetalingen, men ta kontakt med SiO. 
2 - Innbetalinger kan gjøres med Visa eller MasterCard.
3 - Det kan innbetales de beløp som er spesifisert ovenfor. Ønskes det innbetalt større beløp, gjentas innbetalingsprosedyren.
4 - SiO er ansvarlig for kredittkorttransaksjoner gjort gjennom denne nettsiden.
5 - Kundedata blir ikke delt med, eller solgt til en tredje part, og de oppbevares i henhold til norsk lov.
6 - Innbetalt beløp kan kun benyttes til start av vaskerimaskiner, betaling for vaskemiddel, gebyr forbundet med reservasjon av vasketid og/eller utsendelse av SMS.
7 - Eventuelle reklamasjoner ved for eksempel kjøpt program som ikke kan startes, rettes til SiO.
8 - Restsaldo (innestående beløp) kan innen 6 måneder tilbakebetales fra vaskeriets kontoside. Beløp under 100 kr refunderes ikke.
9 - Reservasjon av vaskemaskin gjelder i 15 min etter reservert tid, etter det kan andre bruke vaskemaskinen. Husk å kanseller maskin dersom du ikke skal bruke den. Dersom du ikke kansellerer reservasjonen vil kortet ditt bli belastet med kr 15,-.

Husk at du med de fleste kort også skal benytte ID-brikke eller tilsvarende.