Oslo kommune har vedtatt ny reguleringsplan for Kringsjå, dette gir mulighet til å fortette allerede eksisterende bygningsmasse med inntil 1500 nye hybler.

Kringsjå studentby er en unik studentby med umiddelbar nærhet til Oslomarka og dens turstier, fiskevann og løypenett. Her er mulighetene lagt til rette både for den friluftinteresserte student som ønsker å bo sentrumsnært og de som vil bo landlig med under 10 min reisevei til Blindern og under 15 min til Nationaltheatret med kollektivtransport.

SiO ønsker å utnytte områdets potensiale for en framtidig utvikling til en levende og spennende studentby. Gjennom den nye reguleringen beholdes dagens særegne arkitektur samtidig som hele området moderniseres og revitaliseres. Dette vil skape et mangfold som gir positive ringvirkninger for studentene, nærmiljøet og byen.

Første spadestikk ble foretatt i oktober 2016.

Massivtrebygg

SiO har ferdigstilt første byggetrinn som består av 349 nye studentboliger i massivtre. Med 10 etasjer er dette Oslos høyeste massivtrebygg. Prosjektet utgjør første byggetrinn i utviklingen av Kringsjå Studentby og ble igangsatt høsten 2016. Studentbyoligene er det første store massivtreprosjektet i hovedstaden – både med 10 000 kvadratmeter i areal og 9 av 10 etasjer i massivtre.

Byggingen av disse studentboligene er et Futurebuilt-prosjekt, som innebærer at det stilles krav til redusert klimagassutslipp i forbindelse med transport, energibruk og materialbruk.

De første studentene flyttet inn i de flunkende nye studentboligene i desember 2017.

Nye familieboliger på Kringsjå studentby

SiO har startet byggingen av 82 nye familieboliger nederst på Kringsjå studentby. Familieboligene på 50 kvadratmeter skal bygges i to bygg på fire etasjer og et bygg på tre etasjer. Byggene gir en god utnyttelse av tomten og spiller samtidig godt sammen med topografi og vegetasjon. Prosjektet utgjør andre byggetrinn i fornyelsen av Kringsjå studentby. De nye familieboligene vil kunne stå klare i løpet av 2019.

På denne siden vil du til enhver tid finne oppdatert informasjon om byggeprosjektene på Kringsjå Studentby.

For ytterligere spørsmål, kontakt SiO

Se vår Q&A om studentbyen på Kringsjå